Hoppa till sidans innehåll

Rollfördelning styrelsemedlemmar


Styrelsen har fastställt följande arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsens medlemmar fram till årsmötet 2013. 

Ordförande

Föreningens ordförande leder och fördelar styrelsens arbete och är sammankallande till styrelsens möten. Ordförandens fokus är det utåtriktade arbetet och denne har följande ansvarsområden:

 • Omvärldskontakter som myndigheter, kommun, förbund, andra klubbar.
 • Presstalesman
 • Förhandlingar och avtal med tränare
 • Anordnande av utbildningar och föreläsningar
 • Upprätta och bevaka bidragsansökningar
 • Upprätta underlag för LOK-stöd och bevaka att stöd erhålls

Vice ordförande

Föreningens vice ordförande är ordförandens ställföreträdare vid dennes frånvaro. Focus är riktat internt i föreningen och omfattar följande ansvarsområden:

 • Tillsammans med ordförande ansvarig för föreningens struktur och organisation och att göra denna känd bland  medlemmar
 • Tillsammans med ordförande upprätta, föreslå och följa upp årlig verksamhetsplan
 • Förberedelser för årsmöte och extra möte
 • Tillsammans med ordförande upprätta och föreslå verksamhetsberättelse
 • Tillsammans med ordförande föreslå och följa upp styrelsens och föreningens arbetssätt.

Kassör

Kassören har rollen att förvalta föreningens finanser och omfattar följande ansvarsområden:

 • Handa föreningens kassa och bankkonton
 • Föra löpande redovisning av intäkter och utgifter
 • Faktureringar 
 • Upprätta bokföring, resultat- och balansräkning och bokslut

Sekreterare

Sekreteraren är ansvarig för att föreningens löpande verksamhet dokumenteras och omfattar följande ansvarsområden:

 • Föra protokoll vid styrelsemöten
 • Upprätta övrig nödvändig dokumentation och trycksaker
 • Förvara orginalhandlingar av protokoll

Ledamot anläggningsansvarig

Ledamot har i huvudsak ansvar för att föreningens anläggning i Jäderfors.
Kontakter med anläggningsägare och i samarbete med ordförande bestämma och boka tider för föreningens träningar. I samarbete med styrelsens tävligsansvarige boka tider för föreningens tävlingar.

 • Leder arbetet med utveckling och förbättring av anläggningen i Jäderfors
 • Förvalta föreningens tillgångar såsom hinderpark och annan materiel.
 • Ansvarig för att aktiviteter registreras för LOK stöd och/eller SISU bidrag

Ledamot tävlingsansvarig

Ledamoten är styrelsens representant och talesman för föreningens tävlingsorganisation och har följande ansvarsområden:

 • I samarbete med tävlingskommitten föreslå tävlingstermin
 • Stödja och rapportera tävlingskommittens arbete
 • Föreslå och vidtala medlemmar till tävlingskommitten
 • Ansvara för att rekrytera överdomare, domare och banbyggare till föreningens tävlingar
 • Ansvarig för att aktiviteter registreras för LOK stöd och/eller SISU bidrag

 

Uppdaterad: 11 APR 2015 11:38 Skribent: Margareta Berger

SISU

Postadress:
Föreningen Gestrike Sportryttare - Ridsport
Viktoria Åkerlöf, Kvarnåkersvägen 47
81892 Valbo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: gestrikesportryttare...

Se all info